ти играеш, доброто печели

00 00 00 00
Първи декември стана седми...
Работим усърдно и се радваме, че скоро ще споделим това, над което работим.
През декември 2021 стартира #гудгейм - благотворителна инициатива,
целяща да обедини хора, организации и бизнеси, с афинитет към видео игри и електронни спортове,
в подкрепа на обща и значима кауза – подобряване на средата и повишаване на достъпа до знание в България.

Инициатива на: